សិក្ខាសាលា HUAYI សម្រាប់ CNC Maching Parts, Metal Stamping Parts, Spinng and Herb Grinder

Huayi International Industry Group Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2010 ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតផ្នែកម៉ាស៊ីន CNC ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ រួមទាំងម៉ាស៊ីនកិន និងស្វ័យប្រវត្តិ UAV និងផ្នែកឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ហើយយើងមានបទពិសោធន៍ OEM ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ 11 ឆ្នាំ។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
គេហទំព័រ៖https://www.huayi-group.com/
Email:sales06@huayi-group.com

Whatsapp៖ +8613580750357


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២